fbpx

BOWLING

Bowling w Parku wodnym OCtopus

Co to jest bowling?

Jest to najpopularniejsza odmiana gry w kręgle. W odmianie tej występuje dziesięć kręgli ustawionych w trójkąt. Gracz ma za zadanie strącić je w jak najmniejszej ilości rzutów.Gra składa się z dziesięciu rund dla każdego gracza. Na początku każdej rundy kręgle są ponownie ustawiane. W każdej rundzie gracz ma dwa rzuty. Runda kończy się gdy zawodnik strąci wszystkie kręgle, bądź skończą mu się rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz dostaje 1 punkt.Wyjątki:“strike” – następuje gdy zawodnik strąci wszystkie 10 kręgli w jednym rzucie (pierwszym z rundy). Kręgle z następnych dwóch rzutów będą liczone podwójnie.“spare” – następuje gdy zawodnik strąci wszystkie 10 kręgli w jednej rundzie. Kręgle z następnego rzutu będą liczone podwójnie.