1. Właściciel: gmina Suchy Las.
 2. Zarządca: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie – GOS, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las, tel. (61) 89-26-535
 3. Boisko ze sztuczną trawą i boiska do koszykówki są ogólnodostępne dla mieszkańców gminy Suchy Las. Korzystanie po zgłoszeniu w hali GOS.
 4. Boiska udostępnia się w następujących celach:
  • realizacja zajęć wychowania fizycznego, treningów i rozgrywek sportowych,
  • rekreacja sportowa mieszkańców gminy Suchy Las
 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji i mieszkańcy gminy Suchy Las.
 6. Korzystanie z boisk odbywa się na własną odpowiedzialność. Dzieci i młodzież powinny korzystać z boisk pod opieką osób dorosłych.
 7. GOS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy oraz za pozostawione mienie na boiskach.
 8. Wejście na boisko ze sztuczną trawą tylko w miękkim obuwiu sportowym ( zakaz wstępu w obuwiu z metalowymi i plastikowymi korkami).
 9. Dopuszcza się odpłatne użytkowanie boisk na podstawie zawartej umowy.
 10. Zakazuje się:
  • przebywania na terenie obiektu poza godzinami otwarcia,
  • przechodzenia na teren boisk przez płot,
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  • zaśmiecania terenu,
  • korzystania z boisk w czasie wykonywania prac pielęgnacyjnych,
  • dewastacji obiektu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wjazdu wszelkich pojazdów (w tym rowerów),
  • wnoszenia i konsumpcji napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
  • wnoszenia opakowań szklanych,
  • wchodzenia i wieszania się na bramkach, siatkach i innych urządzeniach,
  • umieszczania reklam bez zgody GOS.

Godziny otwarcia: 8.00-20.00

Dyrektor GOS

Boisko

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie jest administratorem zespołu boisk w Suchym Lesie. Zespół boisk znajduje się przy szkole podstawowej pomiędzy ulicami: Poziomkową, Szkolną i Młodzieżową.

W skład zespołu boisk wchodzi:

 • boisko trawiaste o powierzchni 6000 m2.
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni 3000 m2
 • asfaltowe boiska do gry w koszykówkę o powierzchni 2145 m2

 

 

 

 

Kategorie wiadomości

Octopus

FIT ATHLETICA

Zapraszamy do naszych obiektów